Technologia produkcji

Etapy produkcji

Proces produkcji kryształów jest bardzo złożony i wieloetapowy. Można się o tym przekonać przeglądając pozostałe zakładki kategorii „technologia produkcji”. Znajduje się tam dokładne omówienie całego procesu oraz charakterystyka różnych stosowanych przez nas  technologii.

Proces produkcji obrazują poniższe zdjęcia.

 

Hale stalowe PW Pasek